เกี่ยวกับเรา

บริษัท นิว เฮิร์บ วิชั่น จำกัด เราเชื่อว่า สมุนไพร สามารถช่วยดูแลรักษาสุขภาพของทุกท่านได้

เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มคนที่ ชื่นชอบและสนใจศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพร ไม่เฉพาะของไทย จากการศึกษา อยากแบ่งปันสิ่ง ๆ ดี ของสมุนไพร ซึ่งเราได้เล็งเห็นว่า ในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะ 10 ปีที่ผ่านมานี้ ชาวตะวันตกยังหันมาศึกษาสมุนไพร ทั้งจากไทย และจากแหล่งอื่น ๆ อย่างมากมาย

นอกจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในอนาคตอันไกล้ นิว เฮิร์บ วิชั่น มีแผนที่จะผลิต จำหน่าย และส่งออกอีกหลายรายการ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีส่วนผสมจาก สมุนไพร ซึ่งจะช่วยให้ท่านมีสุขภาพที่ดีขึ้น และ ห่างไกลจากโรคภัยทั้งหลายได้